Why not

ĐĂNG KÝ DỰ THI

Bạn hãy điền đủ và chính xác thông tin như bên dưới.
Thời hạn đăng ký tới hết 26.09.2019

Link Facebook có dạng:

  • https://facebook.com/nguyenvana

Folder dự thi bao gồm

  • 1 video trình diễn 45 đến 60 phút (định dạng MP4)
  • 1 file audio của set nhạc (định dạng WAVE)
  • Đặt tên folder theo mẫu:
    YAMAHADJ_[họ & tên thí sinh]_[ ngày nộp bài DD/MM]
    Vd: YAMAHADJ_NGUYENVANA_1809