TOP 06

Vòng tuyển chọn online

 • 5.000.000 VND
 • Chi phí đi lại tham dự Vòng Battle
 • 01 Vòng tay charm vàng PNJ (trị giá 2.000.000 VND)

TOP 03

Vòng DJ COntest live battle

 • 10.000.000 VND
 • Chi phí đi lại tham dự Vòng Chung Kết
 • 01 Điện thoại Samsung Galaxy M20 (trị giá 3.900.000 VND)

GIẢI II

 • 15.000.000 VND
 • 1 chuyến đi DWP 2019 (dành cho 1 người)
 • Xuất hiện cùng DJ nước ngoài
 • 01 Yamaha TFX 150 (trị giá 72.900.000 VND)

GIẢI I

 • 30.000.000 VND
 • 1 chuyến đi DWP 2019 (dành cho 1 người)
 • Xuất hiện cùng DJ nước ngoài
 • 01 Yamaha TFX 150 (trị giá 72.900.000 VND)

GIẢI III

 • 15.000.000 VND
 • 01 Yamaha TFX 150 (trị giá 72.900.000 VND)

THÍ SINH ĐƯỢC

BÌNH CHỌN NHIỀU NHẤT

 • 10.000.000 VND
 • 01 Điện thoại Samsung Galaxy M20 (trị giá 3.900.000 VND)

NGƯỜI THAM GIA

BÌNH CHỌN MAY MẮN

 • 7.000.000 VND
 • 01 Điện thoại Samsung Galaxy M20 (trị giá 3.900.000 VND)

LIVE BATTLE

ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật

TP. Hồ Chí Minh

LIVE BATTLE

ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG

TP. ĐÀ NẴNG

LIVE BATTLE

ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI

TP. HÀ NỘI

result-wave

Giải Bình chọn online

Thí sinh được bình chọn nhiều nhất

Pham Thi Hoang Anh

Người tham gia bình chọn may mắn

Nguyễn Đức Tiến/XXXXXX3549